Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया

  • गणेशस्थान मन्दिर

  • आधुनिक चामल कारखाना राजापुर नेपाल खाद्य सस्थान

  • कर्णाली नदि