Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सुनिल दत्त


सुनिल दत्त


सुनिल दत्त
कार्यालय प्रमुख

सूचना अधिकारी
शाखा आर्थिक तथा प्रशासन शाखा कोठा न‌ं. ३
पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल datta.sunil77@gmail.com
सम्पर्क 9848046177
ठेगाना गुलरिया-५,बर्दियागुलरिया नगरपालिका 5, वर्दिया
बहाल मिति २०७४ बैशाख १६