Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिकता घुम्ती शिविर तथा मतदाता नामावली स‌ंकलन बारे ।

2 महिना अगाडी

2076-05-25


जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाकाे स‌ंयाेजकत्व तथा राजापुर नगरपालिका राजापुर नगरकार्यपालिकाकाे कार्यालय बर्दियाकाे आयोजनामा यहि मिति २०७६ साल असोज महिनाको १ र २ गते नागरिकता बितरण तथा फोटो सहितको मतदाता नामावली स‌कलन कार्य तपशिल अनुसारको समय र स्थानमा हुन गई रहेको सम्पुर्णमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।साथै उक्त दिनमा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह रोकिने भएको हुँदा सो बाट सेवाग्राहीमा पर्न जाने कठिनाईका लागि क्षमा प्राथी छौँ ।

तपशिल

१.स्थान - राजापुर नगरपालिका १ नं. वडा कार्यालयको भवन सोनपुर ।

२. समय- बिहानको ८ बजे देखि साँझ ५ बजे सम्म  ।