Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा घाँस दाउरा वा अन्य प्रयोजनले प्रवेश नगर्नहुन र आवश्यक सजकता अनुपाउनुहुन सबैमा अनुरोध ।