Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

धर्मराज खत्री


धर्मराज खत्री


धर्मराज खत्री
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता तथा प्रतिलिपी शाखा कोठा न‌ं. ४
पद नायब सुब्बा
इमेल dharmakc5@gmail.com
सम्पर्क 9858742211
ठेगाना Lamkichuha 2, कैलाली
बहाल मिति २०७६ फाल्गुन ४