Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

बर्दिया जिल्लाको गुलरिया, रम्वापुर, राजापुर र आसपासमा भारी बर्षा भइरहेकोले डुवान भइरहने होचो स्थानमा रहनुहुनेहरु सतर्क रहनु हुन