Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नागरिकता बितरण तथा मतदाता नामावली संकलन कार्य बारे

2076-04-13

2076-04-13


मिति २०७६/०४/१७ गते बिहान ८ बजे देखि साँझ ५ बजे सम्म राजापुर नगरपालिकाको ६ नं. वडा कार्यालयमा नागरिकता बितरण तथा फोटो सहितको मतदाता नामवली संकलन कार्य स‌चालन हुने भएको ब्यहाेरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुराेध छ ।अनुराेध छ ।