Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नागरिकता घुम्ती शिविर तथा मतदाता नामावली स‌ंकलन बारे ।

11 महिना अगाडी

2076-05-25


जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाकाे स‌ंयाेजकत्व तथा राजापुर नगरपालिका राजापुर नगरकार्यपालिकाकाे कार्यालय बर्दियाकाे आयोजनामा यहि मिति २०७६ साल असोज महिनाको १ र २ गते नागरिकता बितरण तथा फोटो सहितको मतदाता नामावली स‌कलन कार्य तपशिल अनुसारको समय र स्थानमा हुन गई रहेको सम्पुर्णमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।साथै उक्त दिनमा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह रोकिने भएको हुँदा सो बाट सेवाग्राहीमा पर्न जाने कठिनाईका लागि क्षमा प्राथी छौँ ।

तपशिल

१.स्थान - राजापुर नगरपालिका १ नं. वडा कार्यालयको भवन सोनपुर ।

२. समय- बिहानको ८ बजे देखि साँझ ५ बजे सम्म  ।