Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा घाँस दाउरा वा अन्य प्रयोजनले प्रवेश नगर्नहुन र आवश्यक सजकता अनुपाउनुहुन सबैमा अनुरोध ।