Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

तिर्थ बहादुर सिंह


तिर्थ बहादुर सिंह


तिर्थ बहादुर सिंह
सहायक लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन साखा
पद सहायक लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल tirtha74singh@gmail.com
सम्पर्क 9858060763
ठेगाना पशुपतिनगरगेरुवा गाउँपालिका 5, वर्दिया
बहाल मिति २०७६ असार ५