Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, राजापुर, बर्दिया

राजापुर, बर्दिया (५ नं. प्रदेश, नेपाल)

  • गणेशस्थान मन्दिर

  • आधुनिक चामल कारखाना राजापुर नेपाल खाद्य सस्थान

  • कर्णाली नदि

सबै सूचना
सुनिल दत्त
सुनिल दत्त

कार्यालय प्रमुख (सूचना अधिकारी)
9848046177

धर्मराज खत्री
धर्मराज खत्री

नायब सुब्बा

तिर्थ बहादुर सिंह
तिर्थ बहादुर सिंह

सहायक लेखापाल